Grafiskt material för examensutställningen på Handarbetets Vänner 2023.Videopresentation av examensutställningen Trådvilda till HV Skolas monter på Stockholm Furniture Fair 2024 (omarbetad).


Copyright  Malin Parkegren 2024