Examinator: Jonas Lundberg 
Handledare: Kengo Skorick och Jonas Runberger
Examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola, MPARC. Studio: Material Turn. Booklet tillgänglig här.Copyright  Malin Parkegren 2024